Welkom bij eudaimonia

Met dit weblog worden de lessen "Kunst en emotie" aan de HOVO-Zuid-Limburg 'begeleid'. In die cursus zal de band tussen kunst en de emoties worden onderzocht, vooral aan de hand van het boek van Martha Nussbaum: Oplevingen van het Denken. Over menselijke emoties, Ambo 2004 (oorspr. 2001).

De titel eudaimonia, door Martha Nussbaum creatief vertaald met 'a flourishing life' /een bloeiend leven (ipv geluk), is gekozen daar dit klassiek Griekse ideaal in haar filosofie een centrale plaats inneemt.

In dit weblog zullen reflecties, reacties, uitwijdingen en zijdelingse onderwerpen aan de orde komen. Cursisten en docent kunnen hier vragen, toelichtingen en discussies die in het college niet of onvoldoende aan bod konden komen een kans geven.

Spinoza en Vermeer

Spinozaenvermeer01

In 1987 had het Holland Festival weer eens (na 1964 en 1971)een productie waarin Spinoza figureerde - deze keer samen met Vermeer. Het ging om 'Vermeer en Spinoza' van Gilles Aillaud, onder regie van Jean Jourde Heuil i.s.m. Leonard Frank. Een co-produktie met Theatre Sapajou, Parijs. Maker van het affiche was Dumbar Studio (van hier)

Gilles Aillaud (1928-2005), schilder van vooral afgerichte en gekooide dieren, heeft zich met Vermeer bezig gehouden (zie verderop een boek waaraan hij bijdroeg), schreef theoretische essays over 'la représentation picturale' en schreef ook twee theaterstukken, waaronder Vermeer et Spinoza (1987) – het stuk dat door het Holland Festival in 1987 werd opgevoerd. (Wiki)

Hoezo Spinoza en Vermeer? Hadden die twee dan wat met elkaar? Daarover is niets te vinden, maar velen konden en kunnen de - kennelijk aantrekkelijke - gedachte dat dit wél het geval zou zijn, niet weerstaan. In dit blog breng ik bijeen wat ik hierover op internet vond.

Lees verder...

Nussbaum over Spinoza

Hoe majestueus ik Martha Nussbaum’s boek ‘Oplevingen van het denken’ in het algemeen ook vind, haar behandeling van Spinoza’s emotietheorie acht ik toch een beetje onder de maat. Uiteraard staat het haar vrij om niets van Spinoza te willen hebben. Ook al vindt zij dat Spinoza door het gebruik dat hij van de Stoa maakt, veel overeenkomsten vertoont met haar eigen neo-stoïcijnse emotietheorie, toch neemt ze tenslotte grote afstand van diens benadering. Op dat eindoordeel (dat waarschijnlijk mede op een gevoelen berust) wil ik niet afdingen (ieder maakt zijn of haar eigen keuzen), maar wel  op haar weergave en argumenten.

Lees verder...

Liefde is meer dan een emotie

Wim Fiévez reageerde alsof hij het in Keulen hoorde donderen, toen ik zei dat liefde méér is dan een emotie zoals Nussbaum die definieert én dat zij het zelf is die dat beweert. Hij gooide zich er weer helemaal in (met zijn sterke emotie en argumentum ad hominem-stijl) en niemand die reageerde, want ja… er wordt in het algemeen nauwelijks of slecht gelezen.
Ik meende dat dit later nog aan de orde zou komen of dat ik gelegenheid zou krijgen om dit toe te lichten. Quod non. Daarom op deze plaats een nadere toelichting, waarvoor dit weblog immers bedoeld is. Lees verder...

Representatie verbreed

De vraag ‘wat kunst is’, anders gezegd ‘of/wanneer iets kunst is’, is een tamelijk moderne vraag, die pas laat in de achttiende eeuw en vooral in de begin negentiende eeuwse Romantiek opkwam. Voor die tijd hadden deze vragen nog nauwelijks betekenis omdat er toen nog niet van ‘kunst’ (als zodanig) sprake zou zijn.

Lees verder...

Of: álle emoties cognitief

We zijn begonnen. Hartelijk welkom, medecursisten, ik hoop dat een aantal van jullie er interesse in heeft om mee te doen op dit weblog.
De eerste les van vandaag geeft mij meteen de mogelijkheid te laten zien wat ik onder andere bedoel met dit weblog.

De associaties die Wim's les bij mij opriep, mede doordat ik al een flink stuk in Nussbaum's boek had gelezen, en die ik aan het eind van de bijeenkomst al even wilde delen, maar waarvoor weinig tijd was, kan ik in dit blog nog eens verwoorden.

Lees verder...

Pleidooi voor het begeleiden van een HOVO-cursus met een weblog

Na deelname aan de cursus ‘Liberalisme versus communitarisme’ die werd gegeven door drs. Wim Fiévez aan het HOVO-Limburg, vond ik het aardig een evaluatief stukje te schrijven over mijn ervaring. Ik doe dat aan de hand van kapstokken die ik aantrof in het proefschrift “Op zoek naar een goede ouderdom. Liberalisme, communitarisme en gerontologie” (1993) van Rob Houtepen. Daarin gaf hij onder meer een beschrijving en evaluatie van de ‘praktijk in de zin van MacIntyre’ van de oudereneducatie, in het bijzonder die van het HOVO. Mijn stukje mondt uit in een pleidooi om een HOVO-cursus te begeleiden met één of meer Weblogs!

De tekst van dit kleine 'essay' verscheen gisteren via de Nieuwsbrief van HOVO-Nederland (zie hier)Van de schoonheid en de troost

Van de week ontving ik bericht dat de HOVO-cursus over Martha Nussbaum zou doorgaan en dat ik geplaatst was. Nog ben ik niet begonnen met herlezen van 'Oplevingen van het denken', maar vanmiddag heb ik de uitzending met haar in de VPRO-serie "Van de schoonheid en de troost" opnieuw gezien.

Lees verder...

Bij het begin

 

Nussbaum Oplevingen"Oplevingen van het denken. Over de menselijke emoties" van Martha Nussbaum, heb ik inmiddels drie maal ter hand genomen. Flinke stukken las ik er elke keer in en ik ben er best ver in gevorderd, maar geen enkele keer heb ik het geheel uitgelezen. Het is dan ook een behoorlijk dik boek. Binnenkort begin ik er voor de vierde keer aan, nu in het kader van een cursus die vanaf september door filosoof drs Wim Fiévez bij HOVO-Limburg zal worden gegeven. En nu wil ik het boek in z'n geheel tot mij nemen - ook al lezen we in die cursus straks slechts enkele gedeelten.

Lees verder...